Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” będące odpowiedzią na stanowisko ministra. M. Miłkowskiego dotyczące Apelu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o refundacji leków.

(dotyczy Komunikatu nr 215 z dnia 23 lipca 2021r.)