Powtórna wysyłka pisma Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowanego w dniu 5 lipca br. do K. Kęsik-Olędzkiej  Z-cy Dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczącego wytycznych w sprawie postępowania z reklamacjami w hurtowni farmaceutycznej.