Informacja dotycząca wysłuchania stron w związku z opublikowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji branżowych oraz organizacji pracodawców.