Informacja o Konferencji Noworocznej – dla dziennikarzy z całej Polski organizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia.
(22 stycznia 2021r.)