Plan pracy Podkomisji Stałej ds. Onkologii – przyjęcie wniosku Izby