9 kwietnia 2019r.
Katowice, Międzynarodowym Centrum Kongresowe
Patronat Honorowy Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”
Szczegóły dotyczące kongresu