22 – 23 października 2019r.
Hotel Vienna House Andel’s, Łódź
Patronat Merytoryczny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”
Szczegóły dotyczące Sympozjum