4-5 kwietnia 2019r.
Rzeszów, Hotel Rzeszów
Patronat Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”
Szczegóły dotyczące konferencji