dotyczy: wspólnego stanowiska organizacji branżowych w związku z
przekazanym do Sejmu RP projektem nowelizacji planu finansowego Narodowego
Funduszu Zdrowia na 2019r.
Pismo