19-20 maja 2021 r.
Global EXPO przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie.
Patronat Medialny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”
Szczegóły dotyczące Kongresu