Szanowny Pan

TOMASZ LISIEWSKI

Dyrektor Departamentu Nadzoru

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do spotkania w dniu 4 kwietnia br, na którym dyskutowaliśmy o różnych wariantach pomocy lekowej dla Ukrainy, uprzejmie informuję, że prezentowane przez GIF opinie i stanowiska są spójne z naszą oceną zarówno w kontekście akcji humanitarnej organizowanej przez fundacje, których działalność statutowa wypełnia warunek wskazany w par.2 pkt 5  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej jak i pozostałych ważnych spraw, które pojawiły się w  trakcie rozmowy. Mamy również nadzieję, że przygotowywane przez nas propozycje rozwiązań niektórych kwestii istotnych dla bezkolizyjnego organizowania pomocy lekowej Ukrainie zostaną przez Państwa przyjęte ze zrozumieniem.

Szanowny Panie Dyrektorze, ponieważ część naszego środowiska kieruje się przesadną ostrożnością, która w tej sytuacji uniemożliwia szybką realizację akcji pomocowych dla oczekującej Ukrainy i Ukrainców uprzejmie prosimy o pisemne potwierdzenie stanowiska GIF zaprezentowanego przez Pana Dyrektora na spotkaniu w kwestii możliwości sprzedaży produktów leczniczych przez hurtownie farmaceutyczne podmiotom, których działalność statutowa wymaga posiadania produktów leczniczych (Fundacje)

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź -pomagamy zorganizować dostawę szeroko spektralnych antybiotyków do jednego z ukraińskich szpitali.

Z poważaniem,

 Irena Rej 
Prezes Zarządu
Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”

+48 22 839 99 10 
i.rej@farmacja-polska.org.pl
ul. Czorsztyńska 6, 01-410 Warszawa
www.farmacja-polska.org.pl
   Dorota Duliban 
Dyrektor Biura 
Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA” 

+48 22 839 99 10 
d.duliban@farmacja-polska.org.pl
ul. Czorsztyńska 6, 01-410 Warszawa
www.farmacja-polska.org.pl   
  

FARMACJA POLSKA chce pomóc Ukraińcom – pilne rozwiązania potrzebne od zaraz, artykuł Termedia >>