dotyczy: zagrożenia brakiem dostępności do wielu produktów leczniczych w związku z rozbieżnościami w dacie ważności umieszczonej w kodzie 2D i na opakowaniach-wspólne IGFP i ZPHF
Pismo