dotyczy: braku realizacji zapisów dokumentu „Polityka lekowa Państwa na lata 2018-2022” w związku z publikacją projektu planu finansowego NFZ – brak zbieżności w zakresie zagwarantowania minimalnego poziomu środków w ramach całkowitego budżetu na refundację
Pismo
Odpowiedź