Pismo organizacji branżowych skierowane do A.Niedzielskiego – Ministra Zdrowia, M.Dworczyka – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, M.Miłkowskiego i A. Goławskiej- Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia z zapytaniem o szczepienia pracowników firm farmaceutycznych na COVID-19.