Przekazanie do opiniowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty z dnia 16 lipca 2019r.