Alert Prawny Kancelarii KRK „Prawo Zamówień Publicznych – nowa ustawa już obowiązuje”.