Komunikat Ministra Zdrowia „Funkcjonalność systemu P1”  z dnia 31 grudnia 2020r.