Kolejna informacja, dotycząca działań Izby, w sprawie zasad wystawiania recept „S” dla pacjentów 75+ przez lekarzy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS).