Alert, otrzymany z Kancelarii KRK nt. najistotniejszych zmian, które Brexit wywoła w obszarze bezpieczeństwa innych produktów oraz zasad obrotu produktami podlegającymi obowiązkowej ocenie zgodności.