Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowane w dniu 13 stycznia br. do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wraz z odpowiedzią z dnia 25 stycznia br. dotyczące przekształcenia spółki komandytowej posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę jawną.