Dokument otrzymany z Ministerstwa Rozwoju, weryfikujący i aktualizujący zmiany w nomenklaturze Zharmonizowanego Systemu (HS) 2022 WCO. Ministerstwo poinformowało, że na forum unijnego Komitetu Kodeksu Celnego rozpoczynają się prace nad unijną Nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie transpozycji zmian HS do wprowadzenia do nomenklatury CN. Istnieje zatem możliwość wprowadzenia zmian poprzez np. wyodrębnienie nowych kodów CN, które mogłyby zostać następnie włączone do Taryfy celnej w 2022 r.