Nowy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia Certificate of Pharmaceutical Product zamieszczony na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.