Stanowisko Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy w sprawie wdrożenia świadczenia kompensacyjnego oraz utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.