Przypomnienie o możliwości nadsyłania zagadnień na tradycyjne spotkanie ekspertów Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ze Stowarzyszeniami.

(16 listopada 2021r., on-line)

(dotyczy Komunikatu Izby nr 269 z dnia 14.10.2021r.)