Prośba Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotycząca pracy grupy zadaniowej nr 3 Forum Przemysłowego (Task Force 3 – Industrial Forum) polegającej na analizie 137 strategicznych produktów.