Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do B. Chmielowca – Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące wyrażania zgody przez pacjentów 75+ lekarzowi specjaliście na dostęp do dokumentacji medycznej.