Zaproszenie na cykliczne spotkanie z ekspertami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, na którym omawiane będą m.in. zagadnienia dotyczące produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

(16.11.2021r., on-line)