Apel Rady Przedsiębiorczości sprzeciwiający się planom nałożenia na przedsiębiorców branży farmaceutycznej opłaty rocznej