Apel 12 organizacji branżowych, sporządzony po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

(dotyczy Komunikatu nr 205 z dnia 12 lipca 2021r.)