Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie corocznej aktualizacji kodów w systemie klasyfikacji ATC.