Oficjalne pismo Ministerstwa Zdrowia potwierdzające przedłużenie do dnia 31 sierpnia 2021 r. terminu na wnoszenie uwag do projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej (projekt z dnia 30 czerwca 2021r.).