Przekazanie do wiadomości projektu apelu organizacji branżowych dot. odrzucenia nowelizacji ustawy refundacyjnej.