Korespondencja Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSA” dotycząca leków dla seniorów 75+, skierowana w dniu 5 lipca 2021r. do B. Małeckiej-Libery – Przewodniczącej Komisji Zdrowia Senatu.