Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowane w dniu 5 lipca br. do K. Kęsik-Olędzkiej Z-cy Dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczące wytycznych w sprawie postępowania z reklamacjami w hurtowni farmaceutycznej.