Komunikat GIF – ujednolicenie sposobu przekazywania informacji dotyczących substancji kontrolowanych