Oferta firmy Pex Pharma dla firm farmaceutycznych dotycząca aktualnej (grudzień 2020) struktury cen detalicznych leków Rx nierefundowanych i produktów Non-Rx oraz zmiany tej struktury w porównaniu z rokiem poprzednim.