Interpelacja posła A. Szejny w sprawie Strategii na rzecz rozwoju aptek.