Zaproszenie, otrzymane z firmy Pex PharmaSequence, na bezpłatny webinar pt.: PODSUMOWANANIE RENEGOCJACJI CENOWYCH 2021r.
(20 stycznia 2022r., on-line).