Odpowiedź GIF na pismo Izby dot. spotkania w sprawie produktów leczniczych o utrudnionej dostępności