dotyczy: opinia nt. projektu ustawy z dnia 20.12.2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.