2 grudnia 2019r.
Warszawa, Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Partner Merytoryczny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”
Szczegóły dotyczące konferencji