IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Leki biologiczne – aspekty prawne. Jakiego rodzaju działania należy podjąć, aby zwiększyć dostęp do leczenia biologicznego w Polsce?

2 grudnia 2019r.Warszawa, Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana WyszyńskiegoPartner Merytoryczny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”Szczegóły dotyczące konferencji

2 grudnia 2019r.
Warszawa, Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Partner Merytoryczny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”
Szczegóły dotyczące konferencji