Przekazanie informacji dotyczącej  statusu prac nad projektem ustawy  Prawo zamówień publicznych.