Zaproszenie na Forum branży farmaceutycznej PHARMA360⁰Planet 
(15-16 października 2019r. Hotel Marriott w Warszawie)