Xyzum Sp. z o.o.

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
www.xyzum.com
tel.: +48 22 122 85 00
e-mail: info@xyzum.com

Xyzum jest międzynarodową grupą konsultingową działającą od 2009 roku, świadczącą usługi dla przemysłu farmaceutycznego i biofarmaceutycznego. Siedziba główna firmy znajduje się w Polsce. Przedsiębiorstwo posiada też spółkę zależną na terenie Irlandii. Specjalizujemy się w projektach badawczo-rozwojowych i rejestracyjnych prowadzonych zarówno na rzecz producentów leków innowacyjnych (chemicznych i biofarmaceutycznych), wytwórców leków biopodobnych oraz produktów generycznych. Posiadamy także doświadczenie w pracy z produktami o ugruntowanym zastosowaniu medycznym, produktami farmakopealnymi oraz z lekami ziołowymi. Naszymi atutami są: praktyczna znajomość wymagań prawnych na rynkach europejskich i pozaeuropejskich (m.in. USA, Kanada, Australia) oraz oczekiwań licznych agencji rejestracyjnych (m.in. EMA, FDA, MHRA, HPRA, UPRL), współpraca z najwybitniejszymi specjalistami z zakresu m.in. badań klinicznych, biofarmacji, biostatystyki, biotechnologii, chemii, farmakologii, formulacji, inżynierii produkcji i opakowań, mikrobiologii, toksykologii, walidacji i zapewnienia jakości, zaś nade wszystko umiejętność strategicznego myślenia, praktycznego rozwiązywania złożonych problemów oraz doskonałego wpisania się w potrzeby i oczekiwania biznesowe naszych Klientów.