Vertex Pharmaceuticals (Poland) Sp. z o.o.

Ul. Waryńskiego 3a, 00-001 Warszawa

www.vrtx.com