UNIPHAR Sp. z o. o.

ul. Bażancia 34
02-892 Warszawa
tel.: (22) 643 95 21
fax.: (22) 211 21 57
e-mail: biuro@uniphar.pl
strona internetowa: www.uniphar.pl