Takeda Pharma Sp. z o.o.

ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

Tel.:   22 608 13 00
Tel.:   22 608 13 01 

Fax :  22 608 13 03

Strona internetowa: www.takeda.com.pl