SOBI SWEDISH ORPHARN BIOVITRUM Sp. z o.o.

Ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa
www.sobi.com

Swedish Orphan Biovitrum sro
+420 257 222 034 +420 257 222 034
Head office: Główne biuro: 
Na strži 1702/65 Na Strži 1702/65 
140 00 Praha 4 140 00 Praha 4 
CZECH REPUBLIC REPUBLIKA CZESKA