SANOFI AVENTIS Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel. (22) 280 00 00
Fax. (22) 280 00 01
Strona internetowa: www.sanofi-aventis.com.pl

Zakład Produkcyjny: Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków
ul. Lubelska 52
35-233 Rzeszów
Tel. (17) 850 25 00
Fax. (17) 850 25 77