ROCHE Polska Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
Tel. (22) 345 18 88
Fax. (22) 345 18 74
e-mail: pl.kontakt@roche.com
strona internetowa: www.roche.pl

Grupa ROCHE, z siedzibą główną w Szwajcarii, jest jedną z wiodących, nastawionych na innowację w zakresie ochrony zdrowia firm na świecie. Roche zajmuje 1. miejsce na światowym rynku w dziedzinie diagnostyki i jest wiodącym dostawcą leków przeciwnowotworowych. Jest również liderem w dziedzinie wirusologii, chorób nerek i transplantologii. Będąc dostawcą produktów i usług z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia, koncern przyczynia się do poprawy zdrowia i polepszenia jakości życia ludzi.